เพื่อใช้นโยบายการจัดการคุณภาพของ CHAN WAY เราได้จัดเครื่องมือวัดที่แม่นยำในแผนกประกันคุณภาพและฝ่ายการผลิต ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ใส่ใจทุกรายละเอียดในกระบวนการผลิตและจัดทำคู่มือคุณภาพเพื่อรับรองคุณภาพ เฉพาะชิ้นส่วนที่ไม่มีข้อบกพร่องเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านขั้นตอนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเหล่านี้ได้ การตรวจสอบคุณภาพดังกล่าว เป็นความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพสินค้าของ CHAN WAY ต่อลูกค้าทุกราย

proimages/company/b4.jpg
proimages/company/QC-01.jpg
proimages/company/QC-02.jpg
proimages/company/QC-03.jpg
proimages/company/QC-01.jpg
proimages/company/QC-02.jpg
proimages/company/QC-03.jpg

การรับรองมาตรฐานสากล

ISO9001:2015

อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัด

เครื่องมือวัดภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือวัดภาพ OGP การวัดการฉายภาพ เครื่องมือวัดความสูง เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ หน้าปัด กล้องจุลทรรศน์สองตา เครื่องตรวจวัด 2D / 3D เป็นต้น

วัสดุเหล็ก

เลือกใช้วัสดุเหล็กเดิมที่ลูกค้ากำหนดและยืนยันคุณภาพของซัพพลายเออร์การรักษาความร้อนเหล็กอย่างสม่ำเสมอ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทาง CHAN WAY ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการผลิตภายในอย่างไม่หยุดยั้งและปรับปรุงเทคโนโลยีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับกำลังการผลิตของตนเอง ผ่านระบบช่วยจัดการข้อมูลและการจัดการผลิต และยังสร้างโมเดลการผลิตอัจฉริยะทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระบบที่ทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับระบบอุตสาหกรรมของโลก ทาง CHAN WAY ทุ่มเทที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกด้วยบริการการผลิตที่มีความแม่นยำและแข่งขันได้มากที่สุด

This website uses cookies:

We use cookies to ensure our website work normally and provide you with the best user experience. By using this website, you agree to the current setting.

I agree