ทาง CHAN WAY มีอุปกรณ์ขั้นสูงและทีมงาน R&D มืออาชีพ เราดำเนินการสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้าเพื่อวิจัยและพัฒนาในการผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า เราใช้ระบบจำลองซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างการออกแบบแม่พิมพ์ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการปั๊มและฉีด

CHAN WAY: ใช้ซอฟต์แวร์จำลองการไหลของแม่พิมพ์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบฐานตามมาตรฐานเพื่อลดระยะเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพ

This website uses cookies:

We use cookies to ensure our website work normally and provide you with the best user experience. By using this website, you agree to the current setting.

I agree